Voor RWS

Ontwerpadvies


Ontwerpadvies


Duurzaam, Sociaal & Veilig

Ontwerpadvies


Audits Sociale Veiligheid


Risico’s in kaart

Ontwerpadvies


Opleidingsactiviteiten


Zelf expertise ontwikkelen

Voor RWS

BG consulting werkt voor Rijkswaterstaat. Onze werkzaamheden voor RWS op het terrein van sociaal veilig ontwerpen bestaan uit het verzorgen van lezingen, workshops, trainingsactiviteiten en het begeleiden van Safety Walks.

Daarnaast verrichten wij ook toetsen sociale veiligheid op door RWS of aannemende partijen ontwikkelde ontwerpen. Te denken valt dan aan ontwerpen voor sluiscomplexen, verzorgingsplaatsen, verbindingsroutes en grootschalige infrastructurele projecten. BG consulting voldoet voor deze toetsopdrachten aan het door RWS gestelde criterium van erkend CPTED expert. BG consulting staat als zodanig ingeschreven in het register van N’Lloyd. Zie voor onze inschrijving  http://www.nlloyd.nl/registers/cpted/

De volgende opdrachten heeft BG consulting voor RWS mogen uitvoeren op het gebied van sociaal veilig ontwerpen:

• Workshops sociale veiligheid voor Rijkswaterstaat
• Brainstormbijeenkomst Ontwerpen Beweegbare Objecten
• Toets sociale veiligheid t.b.v. ontwerp Sluis Eefde
• Toets sociale veiligheid t.b.v. ontwerp Beatrixsluis
• Toets sociale veiligheid t.b.v. ontwerp Blankenburgverbinding
• Toets sociale veiligheid t.b.v. ontwerp A16 Rotterdam
• Advisering sociale veiligheid verzorgingsplaats ’t Ginkelse zand

Naast bovenstaande dienstverlening op het gebied van sociale veiligheid verzorgen we voor RWS ook andere veiligheidsgerelateerde activiteiten waaronder:

De workshop ‘Aansprekend Veilig’.
In deze workshop wordt op een hele interactieve wijze het  thema ‘aanspreken op onveilig gedrag’ inzichtelijk gemaakt. Deze workshop kent een tijdsduur van 3 uren en een maximale groepsgrootte van 15 personen.

Het veiligheidsbewustwordingsprogramma ‘Bewust Veilig’.
In dit veiligheidsbewustwordingsprogramma wordt duurzaam gestuurd op het bevorderen van veilig gedrag in het werken. Het programma bestaat uit een met diverse activiteiten samengestelde jaarkalender. Een stuurgeroep en werkgroep worden opgezet om het programma te ontwikkelen en uit te voeren.

Meer weten? Neem contact op!