Opleiden

BG consulting stimuleert professionals, bedrijven en overheden om zelf expertise te ontwikkelen. Hiertoe geven wij regelmatig lezingen, workshops of presentaties over het thema ‘sociaal veilig ontwerpen, inrichten en beheren’. Daarnaast bieden wij de volgende opleidingsactiviteiten aan:

Opleiding CPTED
Deze opleiding is voor iedereen die zich in het vakgebied van sociale veiligheid, criminaliteitspreventie of security management beweegt. Ook geïnteresseerden die zich het gedachtegoed van CPTED willen eigen maken zijn welkom.
De deelnemers leren om de verschillende CPTED strategieën in de praktijk toe te passen en ontwerpen op CPTED kwaliteiten te beoordelen. De beleving en het gedrag van mensen neemt daarbij een belangrijke plaats in. De CPTED opleiding is sterk praktijkgericht.
De opleiding kent een omvang van 5 dagen.
De groepsgrootte bedraagt maximaal 10 personen.

Opleiding Wijkschouwen
Met de gemeente als opdrachtgever instrueren wij burgers hoe zij een wijkschouw kunnen uitvoeren. Een wijkschouw is een rondgang door een wijk op diverse momenten van de dag, avond en nacht, waarbij fysieke sporen van mogelijke bedreigingen of risico’s worden gesignaleerd en worden doorgegeven aan de gemeente. In een schouw wordt de fysieke staat van de omgeving geïnspecteerd, zoals vervuiling, verval, vandalisme, verlichting en achterstallig onderhoud. Maar ook het gebruik (bedoeld en eventueel onbedoeld) van een wijk kan worden waargenomen: hoe wordt het gebied gebruikt, wie zijn er, wat wordt er gedaan?
De opleiding kent een omvang van 2½ dag.
De groepsgrootte bedraagt maximaal 18 personen.

Meer weten? Neem contact op!