Opdrachten

Wij werken in verschillende sectoren en branches. In zowel profit als non-profit. Voor onze opdrachtgevers hebben wij de volgende opdrachten uitgevoerd:

Ontwerpadvies
• Herontwerp en herinrichting van een penitentiaire inrichting tot TBS kliniek
• Advisering ten behoeve van een nieuwbouw locatie van een provincie
• Advisering sociale veiligheid locatie gemeentelijk werk-ontwikkelbedrijf
• Toets sociale veiligheid t.b.v. ontwerp Sluis Eefde
• Toets sociale veiligheid t.b.v. ontwerp Beatrixsluis
• Toets sociale veiligheid t.b.v. ontwerp Blankenburgverbinding
• Toets sociale veiligheid t.b.v. A16 Rotterdam
• Toets sociale veiligheid t.b.v. ontwerp Dijkverzwaring Hansweert
• Advisering sociale veiligheid verzorgingsplaats 't Ginkelse zand
• Advisering sociale veiligheid inrichting locatie Sociaal Gebiedsteam

Audits
• Sociale veiligheidsaudit van een zwembadcomplex
• Sociale veiligheidsaudit van een gemeentelijke publiekshal
• Sociale veiligheidsaudit van de afdelingen sociale zaken en burgerzaken
• Sociale veiligheidsaudit van diverse balie/recepties
• Sociale veiligheidsaudit van een milieustraat
• Sociale veiligheidsaudit van een opvanghuis
• Quick Scan sociale veiligheid locatie Nieuwe Havenhuis Antwerpen

Opleiding
• Presentaties over sociale veiligheid scholen, stations en bedrijventerreinen
• Opleiding wijkschouwen voor gemeente Eindhoven
• Workshops sociale veiligheid voor Rijkswaterstaat
• Brainstormbijeenkomst Ontwerpen Beweegbare Objecten

Meer weten? Neem contact op!