Ontwerpadvies

Onze advisering over een nog te bouwen locatie betekent altijd in samenspraak met architect en opdrachtgever kijken naar de mogelijkheden voor het versterken van de  objectieve veiligheid van de gebruikers en het versterken van hun veiligheidsgevoel.

Wij baseren ons advies op de uitgangspunten van het concept CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design). CPTED stuurt op het beïnvloeden van menselijk gedrag. Uitgangspunt vormt de vraag: "Wat wilt u dat hier gebeurt en wat wilt u dat hier niet gebeurt". Daar waar relevant en gewenst vullen wij het CPTED concept aan met inzichten vanuit Security Management. Zo ontstaat een afgewogen, evenwichtig advies.

Door sociale veiligheid in het ontwerp ‘in te bouwen’ ontstaat een duurzaam rendement op veiligheid. Sociaal veilig ontwerpen voorkomt veelal aanzienlijke achteraf investeringen die noodzakelijk worden door in de tijd optredende problemen als vandalisme, inbraak, criminaliteit en optredende agressie- en geweldsincidenten.

Meer weten? Neem contact op!