Audits

In het geval u ons contact voor een sociale veiligheidsaudit van een bestaande locatie maken wij een afspraak waarin wij met u kennismaken, u ons uw vraag toelicht en wij met u afspraken maken over de uitvoering van de opdracht. De audit zelf bestaat uit een rondgang over de locatie (een schouw) en een aantal gesprekken met gebruikers c.q. bewoners. Ook is er een gesprek met de verantwoordelijke manager of eigenaar. Deze is tijdens de dag ook beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. Tijdens de rondgang worden door ons foto’s genomen. Deze foto’s worden verwerkt in de rapportage.

De rapportage die door ons wordt opgesteld omvat een analyse volgens het CPTED concept met praktische conclusies en aanbevelingen hoe de locatie en situatie (nog) veiliger kunnen worden gemaakt en ervaren. Op uw verzoek lichten wij de rapportage toe in een persoonlijk gesprek of presenteren wij de resultaten binnen uw organisatie. Uw opbrengst van onze werkzaamheden is dat u een heldere rapportage in handen heeft met concrete en bruikbare tips. Veel van deze tips zijn laagdrempelig toe te passen in uw organisatie en houden rekening met beperkte budgetmogelijkheden. Zo bereikt u dat u met acceptabele investeringskosten de sociale veiligheid van uw medewerkers aanzienlijk vergroot. Hiermee realiseert u ook een van de hoofddoelstellingen van de Arbo-wetgeving ‘Als werkgever invulling geven aan een gezonde en veilige werkomgeving’.

Meer weten? Neem contact op!